Jsou dokončeny vnitřní omítky, výtahy a žaluziové boxy

08. dubna 2022
Jsou dokončeny vnitřní omítky, výtahy a žaluziové boxy

Na stavbě bytového domu Berlita jsou hotové vnitřní omítky ve všech sekcích, ve všech bytech byly namontovány žaluziové boxy a v každé sekci jsou hotové výtahy. V sekci A dochází k osazování sanitárních předmětů v koupelnách a v sekci B aktuálně probíhá pokládka obkladů a dlažeb. Na severní straně je osazené zábradlí v oknech, dokončen finální povrch fasády a v tomto týdnu bude demontováno lešení ze severní strany bytového domu. Po demontáži lešení se začne s terénními úpravami kolem domu.