Proběhla kolaudace

13. července 2022
Proběhla kolaudace

Na konci června proběhlo místní šetření (kolaudace) v bytovém domě Berlita a aktuálně čekáme na vydání kolaudačního souhlasu. V mezičase proběhly již všechny předpřejímky bytových jednotek.

Aktuálně je dokončeno dláždění venkovních parkovacích stání a chodníků, instaluje se nový plot, branky a probíhá realizace sadových úprav. Jsou dokončeny povrchy v obou patrech garáží a rovněž dopravní značení.