Probíhají práce na základové desce

01. února 2021
Probíhají práce na základové desce

Na stavbě bytového domu BERLITA probíhají v současné chvíli práce na základové desce – vázání armatury, bednění a příprava na betonáž základové desky. Dále probíhá příprava na montáž staveništního jeřábu.