Stavební práce na projektu BERLITA úspěšně pokračují

14. ledna 2021
Stavební práce na projektu BERLITA úspěšně pokračují
Na stavbě bytového domu BERLITA byly v uplynulých měsících dokončeny práce na základových pilotách a v současné době probíhá vylévání podkladních betonů. Na druhou polovinu ledna je naplánována betonáž základové desky.